ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ในการจัดกิจกรรมเฉลิม...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย เมื่อวันที่ ๕ ส...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำกำลังพลจำนวน ๙๐ นาย ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำกำลังพลจำนวน ๙๐ นาย ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๓ ก...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะกราบสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะนายทหารผู้ใหญ่ของกรมการเงินทหารเรือ และกำลังพลเข้ากราบสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระส...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ พร้อมด้วยคณะจำนวน ๑๐ นาย ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทัพเรือภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้...
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ...
กรมการเงินทหารเรือถวายเทียนพรรษา
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ฟังเทศน์และเจริญภาวนา เนื่องในเทศกาล...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]  76  [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]