ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
นาวาเอก โสภณ เตี้ยมฉายพันธ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินเดือนทหารกองป...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกั...
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะครูโรงเรียนการเงิน ศึกษาดูงานนอกสถานที่
นาวาเอกหญิง กนกพร จันทวิรัช รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะครูโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อฐานะชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารกา...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๓ จำนวน ๒ นาย และ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย ณ ห้องปร...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับหัวหน้านายทหารการเงินของกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏ...
การฝึกแถวชิด ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีการฝึกแถวชิด ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ให้แก่กำลังพลกรมการเงินทหารเรือ โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกจากกองรักษาความปลอดภั...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  31  [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]