ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ครั้งที่ ๒๐ เมื่อ...
ฟุตบอลประเพณีการเงิน "วังเดิม Cup"
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีการเงิน "วังเดิม Cup" ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒...
กิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมกรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ในการจัดกิจกรรม ๕ ส (Big ...
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วยทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างพนักงา...
กิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตาม...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคได้
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมคำนับ พลเรือตรีอาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในโอกาสเดินทางไปตรว...
พบปะสังสรรค์ 14 ก.พ.61
ใน 14 ก.พ.61 พล.ร.ท.หญิง อรพินธ์ เหมือนเดช ประธานกรรมการสวัสดิการนายทหารการเงิน ทร.นอกราชการ ได้ดำริให้มีการนัดพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก และน้องๆ ที่ย...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  31  [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]