ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กง.ทร. จัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กง.ทร. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ในการจัดกิจกรรม ๕ ส เม...
การบรรยายพิเศษทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในการบรรยายพิเศษทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ Inc...
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพล
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลของ กง.ทร. ประจำปี งป. ๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องโถง...
พิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด กง.ทร.จำนวน ๓ นาย ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เมื...
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. ร่วมลงนาม ถวายพระพร
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๓ พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. ร่วมลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี...
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ใน ๓ ธ.ค. ๕๓ โดยมี พล.ร.ต...
พล.อ.ต.หญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์ จก.กง.ทหาร และคณะเข้าเยี่ยมชม กง.ทร.
พล.อ.ต.หญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์ จก.กง.ทหาร พาคณะผู้บริหาร กง.ทหาร บก.ทท. จำนวน ๒๐ นาย เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายสรุป ภารกิจของ กง.ทร. เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113]  114  [115] [116]