ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีเปิดการอบรมการบันทึกบัญชีราชการ
นาวาเอกหญิง สุชาวดี จาตุวัฒน์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีราชการ และรายรับสถานพยาบาลขอ...
กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อ...
กิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมกรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ในการจัดกิจกรรม ๕ ส (...
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ๒๕๖๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจ...
กีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ๒๕๖๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ครั้งที่ ๒๑ ณ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกั...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ดูงานด้านการเงิน ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือพร้อมคณะข้าราชการสายวิทยาการการเงิน กรมการเงินทหารเรือ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และการท่าเรือพาณิชย...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]  33  [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]