ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีปลดทหารกองประจำการ
นาวาเอกหญิง กนกพร จันทวิรัช รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๒๕๖๐ และผลัดที่ ๔/๒๕๖๑ จำนวน ๒ นาย ที่จะปลดประจำการ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพชั้นพันจ่าเอก
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประม...
แถวเพื่อร่วมฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีกองทัพเรือ
นาวาเอกหญิง สุชาวดี จาตุวัฒน์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ แถวเพื่อร่วมฟังสารจากผู้บัญช...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบาย
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษจาก ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ในสิทธิและการเบิกจ่...
บรรยายพิเศษการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า กง. ป...
นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ๖๓ ดูงาน
คณะครูโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ นำนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน รุ่นปีงบประมาณ ๒๕๖...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]  12  [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]