ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบปร...
กง.ทร.จัดข้าราชการและกำลังพลจิตอาสาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 1830 กรมการเงินทหารเรือ จัดข้าราชการและกำลังพลจิตอาสา รวม 6 นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่...
ต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...
กง.ทร.จัดข้าราชการและกำลังพลจิตอาสาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค.66 เวลา 1830 กง.ทร.จัดข้าราชการและกำลังพลจิตอาสา รวม 6 นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ...
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศล
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศล ของกองทัพเรือ เพื่อถวายเป็นพ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑๑ นาย เมื่อวั...
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมการเงินทหารเรือให้กับ พลเร...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5]  6  [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]