ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ ๒/๖๓
พลเรือตรีสนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ในการจัดกิจกรรม ๕ ส (Big Clean...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินทัพเรือภาคที่ ๓
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินทัพเรือภาคที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๖๓ เพื่อรับทร...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ INCOTERMS 2020
ธนาคารทหารไทย เชิญคณะกรมการเงินทหารเรือ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"INCOTERMS 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ" และ วิธีชำระเงินในการค้าระหว่างประ...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าส...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมก...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]  22  [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]