ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมก...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ทำพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคได้ ได้แก่ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิ...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่ ๒
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๖๓ เพื่อรับท...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินทัพเรือภาค ๒
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๓ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข...
พิธีปิดหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
นาวาเอกหญิง สุชาวดี จาตุวัฒน์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารกา...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  21  [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]