ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารการเงิน เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๕ ณ รร.กง. กวก. ...
พิธีปลดทหารกองประจำการรุ่น พ.ศ.๒๕๕๓
กง.ทร. ประกอบพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ผลัดที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ต.ค.๕๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กง.ทร. โดยมีรอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี...
จก.กง.ทร. มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้กับข้าราชการเหล่าทหารการเงิน ใน ๒๔ ต.ค.๕๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเ...
จก.กง.ทร. และข้าราชการ กง.ทร. ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวังเดิม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปน
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และข้าราชการ กง.ทร. ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวังเดิม และนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ...
จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระไพรีพินาศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระไพรีพินาศ ที่กง.ทร.ได้จัดสร้าง ณ วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระบรม...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๕๕
นาวาเอกหญิง สุภสาโรจน์ พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๕๕ เมื่อวันที ๑๔ ก.ย.๕๕...
จก.กง.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงิน กรม ร.๓ พล.นย.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงิน กรม ร.๓ พล.นย. โดยมี น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับร...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81]  82  [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]