ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมการเงินทหารเรือ ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๔...
วันคล้ายวันสถาปนากรมการเงินทหารเรือ ครบรอบ ๑๒๔ ปี
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. และข้าราชการ กง.ทร. ร่วมกันบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชวังเดิม และนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูปเจริญพระพุทธม...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ณ ห้องประชุม กง.ทร. เมื่อ ๑๓ ก.ย.๕๔...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนายทหารการเงิน เรื่อง "กำหนดแนวทางการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดภูเขาเงินธรรมาราม
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๔ พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดภูเขาเงินธรรมาราม ( บ้านภูเขาเงิน ) ตำบลเจียด อำเภอเขมรา...
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ใน ๑๑ ส.ค. ๕...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง" ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107]  108  [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]