ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
เจ้ากรมการเงินทหารเรือมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับหัวหน้านายทหารการเงินของกองทัพเรือเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๘ เพื่อ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือจำนวน ๓ นาย เมื่อวั...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือจำนวน ๑ นาย เมื่อวั...
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
นาวาเอก สุรศักดิ์ สันธนะกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินของหน่วยเบิกเงินตรงจากคลัง เมื่อวั...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก งป.๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี...
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจ่ายตรงเงินเดือน
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจ่ายตรงระบบเงินเดือนและค่าจ้างของกองทัพเรือ เมื่...
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เข้าเยี่ยมแส...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67]  68  [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]