ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย เมื่อวั...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๕ นาย เมื่อวั...
เปิดการอบรมจัดซื้อจ้างต่างประเทศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจ้างต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๐ ณ...
อบรมเชิงปฏิบัติการ
นาวาเอกโสภณ เตี้ยมฉายพันธ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ประธานการจัดการความรู้ของกรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติ...
ทำบุญประจำปีวันกองทัพเรือ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญประจำปีวันกองทัพเรือ...
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เน...
สัมนาการเงินสัมพันธ์กระทรวงกลาโหม
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะเข้าร่วมสัมนาการเงินสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๐ ณ Mou...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]  50  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]