ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมการเงินในพื้นที่ภาคใต้
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงินในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๔-๗ พ.ค.๖๐ เพื่อรับทราบภาระ...
อบรมโปรแกรมเงินเดือนจ่ายตรง
กรมการเงินทหารเรือโดยกองเงินเดือนและกองวิทยาการจัดอบรมโปรแกรมเงินเดือนจ่ายตรงให้แก่เจ้าหน้าที่เงินเดือนพื้นที่กรุงเทพและภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พ.ค...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนบรรจุใหม่สังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑๗ นาย...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย เมื่อวันท...
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบ...
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลวันสงกรานต์
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมการเงินทหารเรือ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่อง...
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๐ ณ ห...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]  50  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]