ทั้งหมดจำนวน 713 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กง.ทร. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. มอบหมายให้ น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นผู้แทน กง.ทร. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุ...
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพกองทัพเรือ ได้มาให้บริการ ตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสวัสดิการสุขภาพกองทัพเรือ ได้มาให้บริการ ตรวจสุขภาพ และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ลานโถงชั้น ๑ กง.ทร. โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงก...
กง.ทร.ดำเนินกิจกรรม “ไหว้พระ ๙ วัด” ตามโครงการ “พรรษานี้สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์”
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. นำคณะข้าราชการ กง.ทร.ดำเนินกิจกรรม “ไหว้พระ ๙ วัด” ตามโครงการ “พรรษานี้สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสงค...
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ไหว้พระทางน้ำ
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ไหว้พระทางน้ำ ตามโครงการ "พรรษานี้สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์" โดยเดินทางด้วยเรือเวรด่วนธุรการ จาก บก.ทร. ไปย...
กรมการเงินทหารเรือ จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์สนอง กตปุญโญ
กรมการเงินทหารเรือ จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์สนอง กตปุญโญ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “พรรษานี้ สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” โดยมี นาวาเอก สุทั...
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สิทธิประโยชน์น่ารู้ ด้านสวัสดิการของข้าราชการ"
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สิทธิประโยชน์น่ารู้ ด้านสวัสดิการของข้าราชการ" ณ โรงแรมวิเวอร์ไซด์ กรุงเท...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]  102