รอง จก.กง.ทร. และคณะดูงาน กง.ทอ.
รอง จก.กง.ทร. และคณะข้าราชการ กง.ทร. ดูงาน ทอ. เกี่ยวกับการจัดทำใบจ่ายเงินเดือน ในระบบสารสนเทศ และการดำเนินงานของระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๕๖
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2013-01-18 07:24:09