ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
เปิดการอบรมจัดซื้อจ้างต่างประเทศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจ้างต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๐ ณ...
อบรมเชิงปฏิบัติการ
นาวาเอกโสภณ เตี้ยมฉายพันธ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ประธานการจัดการความรู้ของกรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติ...
ทำบุญประจำปีวันกองทัพเรือ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญประจำปีวันกองทัพเรือ...
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เน...
สัมนาการเงินสัมพันธ์กระทรวงกลาโหม
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะเข้าร่วมสัมนาการเงินสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๐ ณ Mou...
ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่สัตหีบ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่สัตหีบ (สอ.รฝ และการท่าเรือสัตหีบ) เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖...
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]  44  [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]