ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กรมการเงินทหารเรือจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ Major Bolw Hit ปิ่นเกล...
กรมการเงินทหารเรือ จัดการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กรมการเงินทหารเรือ จัดการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินองค์กรตนเอง ให้แก่ข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๗๕ นาย ในวันศุกร์ที่...
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบปร...
ดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ครู ข้าราชการโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พร...
เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรมาให้บริการรับยื่นแบบ
เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรมาให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๖ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัด ทร. ในว...
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลกรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารเรือได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลกรมการเงินทหารเรือ ในวันพุธที่ ๒๖ ก.พ.๕๗ โดยเจ้ากรมการเงินทหารเรือ และข้าราชการในสังกัด จำน...
กีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงิน
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปร่วมงานกีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงิน - ธนาคาร พื้นที่สัตหีบ ครั้งที่ ๒๕ เมื่อ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]  86  [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]