ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมา...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การการจัดทำคู่มือกระบวนงานสำหรับผู้ปฏิบัติ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การการจัดทำคู่มือกระบวนงานสำหรับผู้ปฏิบัติ โดยอา...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดแนวทางการย้ายบรรจุ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดแนวทางการย้ายบรรจุข้าราชการสายวิทยาการกา...
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ๕ ส
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ในการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวั...
การตรวจสอบการควบคุมภายในของ กรมการเงินทหารเรือ
นาวาเอกหญิง วิภาดา ปุตระเศรณี รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอก อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ รองเจ้ากรมจเรทหารเรือและคณะ ในการตรวจสอบการควบคุ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๗ พ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปร่วมงานกีฬาประเพณี
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปร่วมงานกีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงินพื้นที่ภาคใต้ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77]  78  [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]