ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร มารับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กง.ทร. ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร มารับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๓ ให้กับกำลังพลใน ทร. ณ ห้องประชุ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงิน - การธนาคาร พื้นที่สัตหีบ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงิน - การธนาคาร พื้นที่สัตหีบ ครั้งที่ ๒๒ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ในวัน...
การสัมมนาทางวิชาการ สำหรับนายทหารการเงินประจำปี งป.๕๔
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ สำหรับนายทหารการเงินประจำปี งป.๕๔ ณ ชมวนารีสอร์ทแอนด์ฮอร์สคลับ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ...
กีฬาการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ครั้งที่ ๑๓
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ครั้งที่ ๑๓ และรั...
งานสานสัมพันธ์กรมบัญชีกลางและกองทัพเรือ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับ คุณอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ผู้บริหาร และข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ในงานสานสัมพันธ์ก...
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. ร่วมลงนาม ถวายพระพร
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๔ พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. ร่วมลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี...
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท ปตท. ฝ่ายสินเชื่อ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับ คุณสมยศ คงประเวช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวย...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103]  104  [105] [106] [107] [108]