ทั้งหมดจำนวน 782 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
วันคล้ายวันสถาปนากรมการเงินทหารเรือ ครบรอบ ๑๓๖ ปี
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมกันบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชวังเดิม พร...
พิธีลงนาม MOU ระหว่าง ทร.และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินและการบริการด้านสิทธิกำลังพลระหว่าง ทร. โดย ผบ.ทร. กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดย กรรมการผู้จัด...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑๐ นาย เมื่อว...
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
พล.ร.ต. ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วยทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักง...
กรมการเงินทหารเรือลงนามถวายพระพร
พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...
พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน จก.กง.ทร.พร้อมกำลังพล กง.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน จก.กง.ทร. พร้อมกำลังพล กง.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA day (Navy Quality Award) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน “วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA day (Navy Quality Award)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ...
หน้า [1] [2]  3  [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]