ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประม...
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประ...
กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567
กง.ทร. จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ณ พื้นที่บริเวณสนามหญ้าหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เวลา ๑๕๐๐ ตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้กำล...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย และ นายทหารชั้นประทวน จำนวน ๑...
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง สุพัตรา สารโภค พร้อมด้วยกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ และ โรงเรียนการเงิน กองวิท...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบ NFMIS และการจัดการทางการเงิน...
พิธีปลดทหารกองประจำการ
ในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นันดา บูรณพงศ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธา...
หน้า [1] [2]  3  [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]