ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือที่ได้รับการเลื่อนยศสูงข...
กง.ทร. ร่วมกิจกรรมกอล์ฟการ กุศล สมาคมภริยา ประจำปี 2566
กง.ทร. ร่วมกิจกรรมกอล์ฟการ กุศล สมาคมภริยา ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 11 มี.ค.66 ณ สนามกอล์ฟ พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ขลบุรี...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๒ นาย และนายทหารชั้นประทวน ๑ นายสัง...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บั...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง รองเจ้ากรมอู...
กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธาน ...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประม...
หน้า [1] [2]  3  [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]