ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ พร้อมด้วยคณะจำนวน ๑๐ นาย ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทัพเรือภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้...
พิธีเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ...
กรมการเงินทหารเรือถวายเทียนพรรษา
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ฟังเทศน์และเจริญภาวนา เนื่องในเทศกาล...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดรูปแบบการรับส่งหน้าที่
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดรูปแบบการรับส่งหน้าที่หัวหน้านายทหารการ...
กรมการเงินทหารเรือ จัดการฝึกอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ข้าราชการ
กรมการเงินทหารเรือ จัดการฝึกอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ข้าราชการ เพื่อรับทราบขั้นตอน และเทคนิคการดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากแผนกดับเ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๒๔ ...
ทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ พร้อมทั้งข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเป็นก...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]  69  [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]