ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
การบรรยายพิเศษ e-market, e-bidding
กรมการเงินทหารเรือ โดยโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mar...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย เมื่อว...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๓ นาย เมื่อว...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกี...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบงานบัญชีกองทัพเรือ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบงานบัญชีกองทัพเรือ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง...
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคล
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ประจำปี ๕๘ โดยเจ้าหน้าที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ ตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานที่กองทัพเร...
กรมสรรพากร เขตบางกอกใหญ่ให้บริการรับยื่นภาษีประจำปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่พระราขชวังเดิม
กรมสรรพากร เขตบางกอกใหญ่ให้บริการรับยื่นภาษีประจำปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่พระราขชวังเดิม ณ กรมการเงินทหารเรือ ใน ๑๐-๑๑ มี.ค.๕๘...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]  69  [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]