ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเรื่อง การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเรื่อง การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ เงินชดเชยข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ และการเบิกจ่าย...
จก.กง.ทร. พร้อมคณะผู้บริหารของ กง.ทร.เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. พร้อมคณะผู้บริหารของ กง.ทร.เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๗ – ๑๓ มี.ค.๕๕ มี Mr.pettrick แห่งบริษัท ...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารการเงิน เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๕ ณ โรงเรีย...
กรมสรรพากรมาให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรมาให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๔ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัด ทร. ในว...
กง.ทร. จัดการบรรยายพิเศษ
พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ รอง ผบ.ทร. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง รายงานการเงินกับการบริหารจัดการ โดย พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. ...
จก.กง. มอบนโยบายประจำปี งป.๕๕
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. มอบนโยบายให้กับหัวหน้านายทหารการเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำหน้าที่หัวหน้านายทหารการเงินของหน่วย เพื่อใช้ในการปฏิ...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงเรื่อง การเบิกจ่ายเงิน พชค.
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงเรื่อง การเบิกจ่ายเงิน พชค.และการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ – เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ให...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]  103  [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]