ทั้งหมดจำนวน 782 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นันดา บูรณพงศ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็...
แถวเพื่อร่วมฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ
ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นันดา บูรณพงศ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็...
กรมการเงินทหารเรือร่วมพิธีทำบุญประจำปีวันกองทัพเรือ
ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง มยุรี ร่วมไชย ผู้อำนวยการกองเงินเดือน กรมการเงินทหารเรือ เป็นตัวแท...
บรรยาย เรื่องหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ย.66 ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ พล.ร.ต.ถุงเงิน จงรักชอบ จก.กง.ทร. มอบหมายให้ น.อ.หญิง นันดา บูรณพงศ์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในการจ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นันดา บูรณพงศ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายย...
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
นาวาเอกหญิง นันดา บูรณพงศ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดราชสิทธารามราช...
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ประธานการจัดการความรู้ของกรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติง...
หน้า 1  [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]