ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ๖๗ ดูงาน
คณะครูโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ นำนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน รุ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ศ...
กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทห...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๓ นาย และ นายทหารชั้นประทวน จำนวน ๒ นา...
กง.ทร.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล กง.ทร.
พล.ร.ต.ถุงเงิน จงรักชอบ จก.กง.ทร. มอบหมายให้ น.อ.หญิง นันดา บูรณพงศ์ รอง จก.กง.ทร. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล กง.ทร. ประจำเดือน เม.ย.๖๗ เพื...
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นันดา บูรณพงศ์ รอง จก.กง.ทร. พร้อมด้วยกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ร่วมกิจกรร...
กีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
พล.ร.ต. ถุงเงิน จงรักชอบ จก.กง.ทร. มอบหมายให้ น.อ.สหเทพ พิศาศักดา รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอน...
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพล
พล.ร.ต.ถุงเงิน จงรักชอบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของกำลังพล กง.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ.ห้องโถง กง.ทร. และ สนามหญ้...
หน้า 1  [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]