ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
นักเรียนหลักสูตรอาชีพฯ ดูงานมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ครู ข้าราชการโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พร...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะเข้าพบนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง...
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ปตท.เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณสุนทร เชื้อสุข ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ ใ...
คณะสรรพากรเขตพื้นที่บางกอกใหญ่ เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะสรรพากรเขตพื้นที่บางกอกใหญ่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง กรมการเง...
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการสำนักงานตรวจเงินที่ ๒ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๔ นาย เมื่อวันที่ ๑๑ ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๒ ธ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88]  89  [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]