ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคได้
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคได้ ได้แก่ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโย...
อวยพรปีใหม่กรมบัญชีกลาง
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เข้าพบ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร เพื่ออวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑...
วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือให้แก่ข้าราชการกรมการเรงินทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ปร...
การบรรยาย TMB Business Click
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เข้าร่วมฟังการบรรยาย TMB Business Click โดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๖...
การจัดการความรู้กองทัพเรือ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ...
อวยพรปีใหม่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เข้าพบ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่ออวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒...
ทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคล
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]  42  [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]