ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกพรรคพิเศษเหล่าทหารการเงิน
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี งป. 2554 โดยมี รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ น.อ.หญิง สุภสาโรช ...
จก.กง.ทร. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงิน นรข.
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. และคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการการเงิน ในหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เมื่อวันที่...
เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร มารับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กง.ทร. ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร มารับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๓ ให้กับกำลังพลใน ทร. ณ ห้องประชุ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงิน - การธนาคาร พื้นที่สัตหีบ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงิน - การธนาคาร พื้นที่สัตหีบ ครั้งที่ ๒๒ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ในวัน...
การสัมมนาทางวิชาการ สำหรับนายทหารการเงินประจำปี งป.๕๔
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ สำหรับนายทหารการเงินประจำปี งป.๕๔ ณ ชมวนารีสอร์ทแอนด์ฮอร์สคลับ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ...
กีฬาการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ครั้งที่ ๑๓
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ครั้งที่ ๑๓ และรั...
งานสานสัมพันธ์กรมบัญชีกลางและกองทัพเรือ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับ คุณอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ผู้บริหาร และข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ในงานสานสัมพันธ์ก...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109]  110  [111] [112] [113] [114]