ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างแล...
การประชุมการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยขึ้นตรง กรมการเงินทหารเรือ ณ โ...
พิธีมอบรางวัลข้าราชดีเด่นของกรมการเงินทหารเรือ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชดีเด่นของกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๔ นาย ณ ห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงิ...
ทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๒
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานที่กองทัพเรือกำหนด โดยเ...
พิธีปลดทหารกองประจำการ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๓ นาย ที่จะปลดประจำการในวันที่ ๑ สิงหาคม...
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
ว่าที่นาวาเอก ชนินทร์ มาศิริโรจน์ รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมการเงินทหารเรือนำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชก...
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินทัพเรือภาคที่ ๒
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]  30  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]