ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมหลักสูตร อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี งป. ๒๕๕๔ ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.จำนวน ๓ นาย ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เมื่อ ...
กง.ทร. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔
กง.ทร. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ บริเวณฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ - ๒๑๐๐ โดยในช่วงกลางวันเป็นการแข่งข...
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ ห้องรับรอง กง.ทร. เมื...
รอง จก.กง.ทร. และคณะเดินทางเข้าพบ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่ออวยพรปีใหม่
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. และคณะเดินทางเข้าพบ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการค...
คณะผู้บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ ห้องรับรอง กง.ทร. เมื่อวัน...
กง.ทร. เปิดการอบรมระบบสารสนเทศงานเงินเดือน
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระบบสารสนเทศงานเงินเดือน ในหัวข้อเรื่อง “ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานเงินเดือน และการแก้ไขข้อ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]  113  [114] [115] [116]