จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑๐ นาย ณ ห้องประชุม กง.ทร. เมื่อ ๑๓ ก.ย.๕๔
นำเข้าโดย : ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2011-09-13 12:05:50