ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศการเงิน
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศการเงิน เรื่อง การจัดซื้อ/จ้างต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาค...
จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร.ร่วมถวานเทียนจำนำพรรษา
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร.ร่วมถวานเทียนจำนำพรรษา ฟังเทศน์ พัฒนาวัด เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดหงส์รัตนาราม เมื่อ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้
พล.ร.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้กรมการเงินทหารเรือ ให้แก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. ณ ห้องประชุม ศปก....
จก.กง.ทร.และคณะ เดินทางไปดูงาน ระบบสารสนเทศ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร.และคณะ เดินทางไปดูงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ที่บริษัท SAP ASIA PTE.,LTD. และ ทร.สิงคโปร์ รวมทั้งรั...
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกพรรคพิเศษเหล่าทหารการเงิน
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี งป. 2554 โดยมี รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ น.อ.หญิง สุภสาโรช พูล...
กง.ทร. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพลใน กง.ทร.
กง.ทร. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพลใน กง.ทร. ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง กง.ทร. และหอประชุมกองทัพเร...
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๕ นาย ณ ห้องประชุม กง.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๔...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]  101  [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]