ทั้งหมดจำนวน 713 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พล.อ.ต.หญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์ จก.กง.ทหาร และคณะเข้าเยี่ยมชม กง.ทร.
พล.อ.ต.หญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์ จก.กง.ทหาร พาคณะผู้บริหาร กง.ทหาร บก.ทท. จำนวน ๒๐ นาย เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายสรุป ภารกิจของ กง.ทร. เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕...
กง.ทร.จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ
กง.ทร.จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๓ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร...
กง.ทร. จัดเจ้าหน้าที่การเงิน รับบริจาคเงินทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๕๓
กง.ทร. จัดเจ้าหน้าที่การเงิน รับบริจาคเงินทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัด ภูคำมณี จ.อุบลราชธานี เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๓ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เมื่อ ๖ พ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด กง.ทร.จำนวน ๓ นาย ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เมื...
จก.กง.ทร. รับมอบเงินทอดกฐินสามัคคีของ ทร.
วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๓ ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีของ ทร. โดยบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร....
พิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.จำนวน ๕ นาย ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เมื่อ ...
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ “พรรษานี้ สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์”
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กำลังพลจำนวน ๓๐ นาย ที่ร่วมโครงการ “พรรษานี้ สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” ณ ห้องโถง ชั้น ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]  101  [102]