ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง คู่มือจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งที่เกี่ย...
รอง จก.กง.ทร.ตรวจเยี่ยมการเงิน ฐตร.ทรภ.๑
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. รับการต้อนรับจาก น.อ.สรายุทธ สุขรมย์ ผบ.ฐตร.ทรภ.๑ เนื่องในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงิน ฐตร.ทรภ.๑ พร้อมกับรับฟั...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเรื่อง การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเรื่อง การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ เงินชดเชยข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ และการเบิกจ่าย...
จก.กง.ทร. พร้อมคณะผู้บริหารของ กง.ทร.เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. พร้อมคณะผู้บริหารของ กง.ทร.เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๗ – ๑๓ มี.ค.๕๕ มี Mr.pettrick แห่งบริษัท ...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารการเงิน เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๕ ณ โรงเรีย...
กรมสรรพากรมาให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรมาให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๔ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัด ทร. ในว...
กง.ทร. จัดการบรรยายพิเศษ
พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ รอง ผบ.ทร. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง รายงานการเงินกับการบริหารจัดการ โดย พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]  101  [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]