จก.กง.ทร. กล่าวปิดงาน และให้โอวาทแก่กำลังพล กง.ทร. ในการจัดกิจกรรม ๕ ส
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. กล่าวปิดงาน และให้โอวาทแก่กำลังพล กง.ทร. ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ในการจัดกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2013-01-24 09:02:52