ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กง.ทร.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี งป.๕๕
กง.ทร.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี งป.๕๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพล กง.ทร.มีสุขภาพแข็งแรงและประเมินสภาวะสุขภาพทั่วไป ณ ห้องโถงชั้นล่าง ก...
จก.กง.ทร.ให้การต้อนรับ จก.กง.ทอ. และคณะผู้บริหารของกรมการเงินทหารอากาศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.วิสุรินทร์ มูลละ จก.กง.ทอ. และคณะผู้บริหารของกรมการเงินทหารอากาศ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยม...
จก.กง.ทร.และข้าราชการ ลูกจ้างสังกัด กง.ทร. ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.และข้าราชการ ลูกจ้างสังกัด กง.ทร. ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ฟังเทศน์และเจริญภาวนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ...
จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. ร่วมถวายพระพร
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทร. ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศา...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
นาวาเอก สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ข้าราช...
จก.กง.ทร. เยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.สรวงสรร พินทุสมิต รอง ผบ.ทรภ.๓
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.สรวงสรร พินทุสมิต รอง ผบ.ทรภ.๓ ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จ.พังง...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๕ ณ โรงเรียนการเงิน ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83]  84  [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]