ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบ...
KM Sharing ของกรมการเงินทหารเรือ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing ของกรมการเงินทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื...
กง.ทร.เข้าร่วมการจัดงานวันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๒๕๕๘
กรมการเงินทหารเรือได้เข้าร่วมในการจัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"...
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประ...
ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ฟังเทศน์และเจริญภาวนา เนื่องในเทศก...
พิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
นาวาเอกหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเง...
เยี่ยมครอบครัวเรือเอกปราโมทย์
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาและข้ารา...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]  71  [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]