ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีเปิดหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายนาวา
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายนาวา ประจำปีงบประมาณ ๕๘ ณ โรงเรียนการเงิน กองวิท...
กง.ทร.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล กง.ทร.และกิจกรรมเพื่อสังคม
พล.ร.ต.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา จก.กง.ทร. นำข้าราชการ กง.ทร. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สมาคมเผยแพร่คุณธรรม “เต็กก่า”จีจินเกาะ...
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงาน
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของ กง.ทหาร โดยมี ท่าน จก.กง.ทหาร ให้การต้อนรับ ณ กง.ทหาร อาคารหมายเลข ...
อบรมค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานการอบรม เรื่อง ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ให้กับข้าราชการสายวิทยาการการเงิน เมื่...
ประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณ และเจ้าหน้าที่เบิกเงินค่าใช้จ่าย
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมมีเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านการเบิกเงินค่าใช้จ่ายต...
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีง...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๘ นาย เมื่อวันท...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]  77  [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]