การอบรมเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงานคู่ขนานในโครงการจ่ายตรง
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติงานคู่ขนานในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๘ ณ ห้องพิไชยญาติ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2015-09-21 11:14:06