ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
การอบรมเชิงปฎิบัติการ
นาวาเอก โสภณ เตี้ยมฉายพันธ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการนายทหารการเงินชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่า...
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพพันจ่าเอก งป.๖๑
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบปร...
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ ณ สนามหญ้า กองบัญ...
พิธีปลดทหารกองประจำการ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔ จำนวน ๑ นาย ที่จะปลดประจำการในวันที่ ๑ ก.พ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๗ นาย เมื่อวันที่...
โบว์ลิ่งการกุศล
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ ๓ ก.พ.๖๑ ณ BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอร์ ...
ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ เหล่า...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]  49  [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]