ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินทัพเรือภาค ๒
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๖๑ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการการเงิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงิน โดยมี พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-05-17 10:10:29