พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรจำนวน ๒ นาย นายทหารประทวนจำนวน ๓ นาย เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2018-05-25 13:07:18