ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กง.ทร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. ใน ๒ ธ.ค. ๕๔ โดยมี พล.ร.ต...
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๔
กองทัพเรือโดย พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. และ ข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง ๓ นำสิ่งของบริจาคประกอบด้วยถุงยังชีพ ข้าวกล่อ...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๓ ผลัดที่ ๓ และมอบประกาศนียบัตร แก่ทหารกองประจำการจำนวน ๒ นาย ที่จะปลดป...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๓ นาย เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม กง.ท...
กง.ทร. จัดอบรมการใช้โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่าย ฯ
กง.ทร. จัดอบรมการใช้โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม กง.ทร....
ผู้บริหารธนาคารเข้าเยี่ยมแสดงความยินดี จก.กง.ทร.
วันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๕๔ คุณอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายราชการสัมพันธ์ ๒ นำคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมแ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๖ นาย ณ ห้องประชุม กง.ทร. เมื่อ ๔ ต.ค.๕๔...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104]  105  [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]