ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
ถวายเทียนพรรษา ๒๕๖๐
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำป...
ซ้อมดับเพลิง ๒๕๖๐
กรมการเงินทหารเรือ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่กำลังพล เพื่อรับทราบขั้นตอนการประจำสถานีดับเพลิงของหน่วย รวมทั้งความรู้และเทคนิค การดับเพลิงที่ถูกต้อ...
ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก (ระยองและจันทบุรี) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ...
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒/๖๐
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๖๐ ตามขั...
ตรวจ PMQA ปี ๖๐
นาวาเอกบัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะทำงานรับตรวจประเมินผล (Site visit) การดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประ...
เปิดอบรมจ่าตรีใหม่ปี ๖๐
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย เมื่อว...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]  55  [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]