ทั้งหมดจำนวน 782 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
แถวเพื่อร่วมฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันปีใหม่
พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน จก.กง.ทร. และ น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ รอง จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรื...
กรมการเงินทหารเรือลงนามถวายพระพร
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างพลหารและพนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพั...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันว...
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ประธานการจัดการความรู้ของกรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติ...
กรมการเงินทหารเรือร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
ตัวแทน กง.ทร. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕...
กรมการเงินทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๗๐๐ พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน จก.กง.ทร. มอบหมายให้ น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ รอง จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ ทหารกองปร...
กรมการเงินทหารเรือร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร
กรมการเงินทหารเรือ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  9  [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]