ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ โอกาสนี้ ผู้บ...
ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมการเงินทหารเรือ
พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้โอวาทแก่กำลังพล กรมการเงินทหารเรือ โดยมี พลเรือตรีสุนทร คำคล้าย เจ้ากร...
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ชุมชน วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ...
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิทองทศ
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ มูลนิธิทองทศ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ...
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วยทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราช...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย กรุงเทพมหานคร เ...
บรรยาย เรื่องหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานการบรรยาย หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหาร...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  9  [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]