ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ กง.ทร.จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธาน ...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประม...
การบรรยาย TTB Business One
น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ รอง จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด กรมการเงินทหารเรือ เข้าร่วมฟังการบรรยาย TTB Business One โดยเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารทหาร...
การบรรยาย สิทธิประโยชน์สำหรับ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
การบรรยาย สิทธิประโยชน์สำหรับ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พร้อมวิทยากรจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการ และผู้บริหาร คุณบุญเลิศ อันประเสริฐพร ตำแหน่...
พิธีปลดทหารกองประจำการ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ จำนวน ๔ นาย ที่จะปลดประจำการ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เขตบ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ มกรา...
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
นาวาเอกหญิง นันดา บูรณพงศ์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ พร้อมกับกำลังพลจิตอาสา กรมการเงินทหารเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญจิตอาสา เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๖...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  10  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]