ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
เจ้ากรมการเงินทหารเรือร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณีการเงิน-ธนาคาร พื้นที่สัตหีบ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณีการเงิน-ธนาคาร พื้นที่สัตหีบ ครั้งที่ ๓๐ ณ สนามกีฬาหน่ว...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่สัตหีบ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมคำนับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในโอกาสเดิ...
บริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปีภาษี ๒๕๖๑
กรมการเงินทหารเรือโดยกองเงินเดือนร่วมกับกรมสรรพากรจัดให้มีการบริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ ให้กับข...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อแนะนำในก...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวน พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน จำนวน ๖ นาย ณ ห้อ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Customer Service Excellent ณ โรงแรมแคนทารี เบย์...
งาน วันแลกเปลี่ยนความรู้กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง กนกพร จันทวิรัช รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำผู้แทนหน่วยกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมงาน วันแลกเปลี่ยนความรู้กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องเอน...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]  28  [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]