ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
สัมมนาจัดซื้อ/จ้างต่างประเทศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินจัดซื้อ/จ้างต่างประเทศ ระหว่างวันที่...
ลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย เมื่อว...
รับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
กรมการเงินทหารเรือโดยกองเงินเดือนร่วมกับกรมสรรพากรจัดให้มีการบริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๘ ให้กับข...
ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่สัตหีบ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่สัตหีบและร่วมงานกีฬาประเพณีข้า...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบปร...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นาวาเอก สุรศักดิ์ สันธนะกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานการเงินสู่ความเป็นเลิ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]  59  [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]