ทั้งหมดจำนวน 782 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย เมื่อว...
กิจกรรมสารธารณกุศล
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑๒ นาย เมื่อวั...
วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ๒๕๕๙
กรมการเงินทหารเรือได้เข้าร่วมในการจัดงาน วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ในการจัดกิจกรรมเฉล...
การอบรมทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร เมื่อวันที่ ๑๐ ส...
ตรวจควบคุมภายใน ๕๙
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมกรมการเงินทหารเรือให้การต้อนรับนาวาเอก บรรพต เนตรกระจ่าง รองเจ้ากรมจเรทหารเรือและคณะ ในการตรวจสอบการควบคุมภายใ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]  59  [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]