ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กง.ทร. จัดการบรรยายพิเศษ
พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ รอง ผบ.ทร. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง รายงานการเงินกับการบริหารจัดการ โดย พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. ...
จก.กง. มอบนโยบายประจำปี งป.๕๕
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. มอบนโยบายให้กับหัวหน้านายทหารการเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำหน้าที่หัวหน้านายทหารการเงินของหน่วย เพื่อใช้ในการปฏิ...
รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงเรื่อง การเบิกจ่ายเงิน พชค.
น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ รอง จก.กง.ทร. เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงเรื่อง การเบิกจ่ายเงิน พชค.และการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ – เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ให...
กีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงินพื้นที่ กรุงเทพ – พื้นที่ภาคตะวันออก
พล.ร.ต.อนุกร เอกะสิงห์ หน.ฝ่ายการเงินและการบัญชี ศปส.ทร.และ ผทค. ทร. เป็นประธานในงานแข่งขันกีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงินพื้นที่ กรุงเทพ – พื้...
รอง จก.กง.ทร.พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ กง.ทร. ร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณี
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นผู้แทน จก.กง.ทร. พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ กง.ทร. ไปร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระย...
จก.กง.ทร. รับการต้อนรับจาก น.อ.สุชา เคียมทองคำ รอง ผบ.สอ.รฝ.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. รับการต้อนรับจาก น.อ.สุชา เคี่ยมทองคำ รอง ผบ.สอ.รฝ. ในโอกาสที่ไปตรวจเยี่ยม การเงิน สอ.รฝ. และ นขต.สอ.รฝ. เพื่อรั...
จก.กง.ทร.เยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ทวี พิกุลทอง เสธ.นย. ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงิน นย.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.เยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ทวี พิกุลทอง เสธ.นย. ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงิน นย. และ นขต.นย. เพื่อรับทราบปัญหาข้...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87]  88  [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]