ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กิจกรรม วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรม วิ่งออกกำลังกาย ณ สนามหญ้า บก.ทร. พระราชวังเดิม เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๗ ตามนโยบายเจ้ากรมการเงินทหารเรือเรื่องการส่งเสริมให้ข้าร...
Financial E – Office
จากงานประชุมรับทราบนโยบาย จก.กง.ทร. ประจำปี งป.๕๘ ใน ๑๗ พ.ย.๕๗ ณ ห้องประชุม ศปก.ทร. น.อ.หญิง วราภรณ์ เกิดสุข รอง จก.กง.ทร.(๑) ได้แจ้งให้ที่ประชุมท...
มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้กับข้าราชการเหล่าทหารการเงิน ใน ๑๗ พ.ย.๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในกา...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๓...
วิ่งออกกำลังกาย
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมการเงินทหารเรือ วิ่งออกกำลังกาย ณ ส...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีง...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย เมื่อวันที่ ๑...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]  81  [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]