ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
รอง จก.กง.ทร.เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดการความรู้ของ กง.ทร.
น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร.เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดการความรู้ของ กง.ทร.ให้แก่ ข้าราชการในสังกัด กง.ทร. มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน ๘...
วันอาภากร ประจำปี 2555
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. พร้อมด้วยข้าราชการ ทหารและลูกจ้าง สังกัด กง.ทร. ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภ...
อดีตผู้บังคับบัญชาของ กง.ทร.เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราช ฯ
อดีตผู้บังคับบัญชาของ กง.ทร.เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี ๒๕๕๔ ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเพณี
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงินพื้นที่ภาคใต้ประจำปี ๒๕๕๕ ที่จัดขึ้น...
กง.ทร.จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร จก.กง.ทร. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
กง.ทร.จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร จก.กง.ทร. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ ห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. เ...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กง.ทร. ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผบ.ทร. ณ SF Strike Bowl ห...
จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก เหล่าทหารการเงิน เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๕ ณ รร.กง. กวก. กง...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99]  100  [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]