ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.จำนวน ๕ นาย ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เมื่อ ...
พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ “พรรษานี้ สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์”
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กำลังพลจำนวน ๓๐ นาย ที่ร่วมโครงการ “พรรษานี้ สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” ณ ห้องโถง ชั้น ...
กง.ทร. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. มอบหมายให้ น.อ.หญิง สุภสาโรช พูลเกษ รอง จก.กง.ทร. เป็นผู้แทน กง.ทร. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุ...
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพกองทัพเรือ ได้มาให้บริการ ตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสวัสดิการสุขภาพกองทัพเรือ ได้มาให้บริการ ตรวจสุขภาพ และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ลานโถงชั้น ๑ กง.ทร. โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงก...
กง.ทร.ดำเนินกิจกรรม “ไหว้พระ ๙ วัด” ตามโครงการ “พรรษานี้สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์”
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. นำคณะข้าราชการ กง.ทร.ดำเนินกิจกรรม “ไหว้พระ ๙ วัด” ตามโครงการ “พรรษานี้สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสงค...
กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ไหว้พระทางน้ำ
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ กรมการเงินทหารเรือจัดกิจกรรม ไหว้พระทางน้ำ ตามโครงการ "พรรษานี้สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์" โดยเดินทางด้วยเรือเวรด่วนธุรการ จาก บก.ทร. ไปย...
กรมการเงินทหารเรือ จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์สนอง กตปุญโญ
กรมการเงินทหารเรือ จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์สนอง กตปุญโญ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “พรรษานี้ สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” โดยมี นาวาเอก สุทั...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99]  100  [101]