ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
การแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินพื้นที่ภาคใต้
จก.กง.ทร.และคณะ เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงินพื้นที่ภาคใต้ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีการเงินพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเป็นเจ้าภาพ จัดการ...
กรมการเงินทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
กรมการเงินทหารเรือ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ SF Strike Bowl ชั้น ๔ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร โ...
จก.กง.ทร. เยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชุมนุม อาจวงษ์ ผบ.ทรภ.๓ เนื่องในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการ
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชุมนุม อาจวงษ์ ผบ.ทรภ.๓ เนื่องในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.พัง...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.
พล.ร.ต. บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารประทวนสังกัด กง.ทร.จำนวน ๔ นาย ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ เมื่อ ...
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกพรรคพิเศษเหล่าทหารการเงิน
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี งป. 2554 โดยมี รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ น.อ.หญิง สุภสาโรช พู...
กง.ทร.จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร จก.กง.ทร.
กง.ทร.จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร จก.กง.ทร. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ ห้องโถงชั้น ๑ กง.ทร. เ...
จก.กง.ทร. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้
พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.กง.ทร. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยการเงินพื้นที่ภาคใต้ จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๔ - ๖ เม.ย.๕๔ เพื่อรับทราบปัญห...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]  109  [110] [111] [112] [113] [114]