จก.กง.ทร.เยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ทวี พิกุลทอง เสธ.นย. ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงิน นย.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.เยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ทวี พิกุลทอง เสธ.นย. ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงิน นย. และ นขต.นย. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลเหล่าทหารการเงิน ณ ห้องประชุม บก.นย.๑ ค่ายกรมหลวงชุมพร ฯ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๕๕
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2012-02-09 08:55:25