กีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงินพื้นที่ กรุงเทพ – พื้นที่ภาคตะวันออก
พล.ร.ต.อนุกร เอกะสิงห์ หน.ฝ่ายการเงินและการบัญชี ศปส.ทร.และ ผทค. ทร. เป็นประธานในงานแข่งขันกีฬาประเพณีข้าราชการเหล่าทหารการเงินพื้นที่ กรุงเทพ – พื้นที่ ภาคตะวันออก ณ สนามฟุตบอล พัน ส.พล นย. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ.๕๕ มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล ชักเย้อ กีฬาทหารเรือ เป็นต้น และพิธีแจกถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา ในงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างข้าราชการเหล่าทหารการเงินและพนักงานธนาคาร ณ สนามกิจการท่องเที่ยว นย.
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2012-03-02 11:14:26