จก.กง.ทร.เยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.พิจารณ์ ธีรเนตร เสธ.กร.เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม การเงิน กร.
พล.ร.ต.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.กง.ทร.เยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.พิจารณ์ ธีรเนตร เสธ.กร.เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม การเงิน กร.และ นขต.กร. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลเหล่าทหารการเงิน ณ ห้องประชุม บก.กร. กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๕๕
นำเข้าโดย : ว่าที่ ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2012-02-08 08:53:16